Stap 3 – Schetsontwerp

Tijdens deze afspraak spreken we het schetsontwerp door. Dit schetsontwerp is een voorlopig ontwerp. Samen wordt bekeken of het ontwerp voldoet aan alle of zoveel moge- lijk eisen en wensen. Sluit het ontwerp aan op het beeld wat u er van heeft? Is de gekozen lijnvoering en sfeer in overeenstemming met uw wens? Kortom spreek het ontwerp u aan of gaan we samen bekijken hoe we het ontwerp kunnen gaan perfectioneren. Verder bespreken we de wensen en eisen die u heeft ten aanzien van de beplanting. Sfeer van de beplanting, kleur, geur, bloeitijd, allergie voor bepaalde planten, etc.

Naar stap 4