Stap 1 – Van afspraak tot bezoek

Nadat we een afspraak hebben gemaakt, volgt een bezoek bij uw thuis. Tijdens dit bezoek worden uw wensen en eisen besproken. De maten van de tuin worden opgemeten en foto’s gemaakt van uw interieur en de huidige tuin. Uw interieur is een belangrijk onderdeel omdat dat een beeld geeft van uw leven en dat van uw gezin. Uw tuin moet aansluiten op die persoonlijke leefwijze. Verder spreken we door wat u denkt nodig te hebben om de nieuwe of aangepaste tuin te realiseren. Misschien heeft u aan een paar adviezen voldoende maar het kan ook zijn dat u de tuin volledig door mij wilt laten ontwerpen en aanleggen. Alles wat tussen een advies en een volledige aanleg zit, is natuurlijk mogelijk! Een volledig tuinontwerp bestaat uit een aantal onderdelen; een tuinschets of voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp, een matenplan en een beplantingsplan.

Naar stap 2